Schade, dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Meldt schades altijd direct en zorg er voor dat er geen nevenschade ontstaat!

Nota Verhuur rekent een eigen risico bedrag op basis van het goed wat u heeft gehuurd.

Hieronder vind u enkele van de meest bekende schades die voorkomen. Indien u verzekerd bent voor schade/aansprakelijkheid, dan dient u dit zelf met uw verzekering te regelen. Nota Verhuur stuurt u voor deze schade een factuur die binnen de daarvoor gestelde termijn betaald moet worden. De borg zal tevens ingehouden worden en verrekend met het schadebedrag.

Dakkoffer € 1000,-
Dakdragers € 250,-
Fietsendrager € 500,-
Statafel € 100,-

Prijzen hierboven zijn maximaal oplopende prijzen, afhankelijk van het schadebeeld.