De algemene voorwaarden van Nota Verhuur:

De algemene voorwaarden verhuur Bovag bedrijven wordt aangehouden voor de verhuur van Nota Verhuur. Nota Verhuur is niet aangesloten bij de Bovag maar hanteert wel de richtlijnen die door Bovag zijn opgesteld.

Voor de algemene voorwaarden van Nota Verhuur ; Algemene voorwaarden dec 2019

Bij iedere afname is het tonen van een identiteitsbewijs verplicht.

Bij het niet nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het afhalen van de dakdragers en andere accessoires, zal de volle gereserveerde huurperiode in rekening worden gebracht.

De borg vervalt indien een artikel beschadigd retour wordt gebracht. Tevens worden de overige kosten in een aparte factuur in rekening gebracht. Mocht er schade zijn ontstaan door diefstal of door een ongeval, dan kunt u deze kosten vaak verhalen op uw auto of reisverzekering.  In dat geval zal aan klant gefactureerd worden en zal klant voor declaratie bij verzekering moeten zorgen.

Privacyverklaring

Conform de afspraken in de AVG is Nota  Verhuur verplicht een online privacyverklaring te publiceren. Deze privacyverklaring kunt u hier vinden; Privacyverklaring Nota Verhuur